back-arrow

PERSONVERN

1.Innledning

Denne personvernerklæringen gjelder for Vivde AS (heretter omtalt som «vi») og forklarer hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Vårt grunnlag for å behandle personopplysninger vil variere, vil bestå av ditt samtykke eller fordi det er lovpålagt. Videre kan det være nødvendig å behandle personopplysninger for å oppfylle en avtale med deg eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke.

2.Om personopplysninger, samtykke og informasjonskapsler

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og besøks- og adferdshistorikk.

All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er vi som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.

Valgfri deling av opplysninger
Enkelte opplysninger lagrer vi kun dersom du gir oss et aktivt samtykke til å samle dette inn. Eksempler på dette er informasjon om deg som kan benyttes til å vise deg reklameannonser på tredjeparts nettsteder med grunnlag i produkter du har sett på i nettbutikken vår. Dersom vi bruker slike tjenester så spør vi deg om samtykke til dette på nettsiden vår, og vi samler kun inn opplysningene dersom du gir oss samtykke. Dersom du ikke tar stilling til spørsmålet samler vi heller ikke inn opplysningene.

3.Hva slags opplysninger samler vi inn?

For å kunne levere så god brukeropplevelse som mulig er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger om deg. Under følger en oversikt over hvordan vi typisk samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette typisk er. Vi samler ikke inn sensitiv informasjon.

a) Opplysninger du selv gir tiloss

Når du registrerer deg og/ellerhandler på vår nettside, må du oppgi en del informasjon som lagres av oss, sliksom navn, e-postadresse, adresse og mobilnummer. Vi vil også lagre opplysningernår du kontakter oss senere. Informasjonen du oppgir kan også berikes ved hjelpav oppslagstjenester eller sosiale medier du gir oss tilgang til.

b) Opplysninger vi får gjennombruk av tjenestene våre

Når du bruker våre tjenester,registrerer vi informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du brukerdem. Vi samler blant annet informasjon om:

i) Din enhet og dininternett-tilkobling

Vi kan registrere informasjonom enheten du benytter, for eksempel produsent av mobil/PC, operativsystem ognettleser. Vi kan også samle informasjon om tilkoblingen til våre tjenester,som IP-adresser, nettverks-id, informasjonskapsler og unikeidentifikasjonsfiler.

ii) Bruk av tjeneste ellerkjøp Vi registrerer informasjon om dinbruk av tjenestene, som hvilke sider du er inne på, når du er inne på sidenesamt hvilke funksjoner du har brukt på sidene.

c) Opplysninger vi får fraandre kilder

Vi kan motta opplysninger omdeg hvis du bruker noen av de andre tjenestene vi tilbyr på dette nettstedet.Vi samarbeider også tett med tredjeparter (f.eks. forretningspartnere,leverandører av tekniske tjenester, betalingstjenester og leveringstjenester,reklamenettverk, analyseselskaper, søkemotorer og kredittopplysningsbyråer) ogkan motta opplysninger om deg fra disse. Dette inkluderer også opplysninger somer offentlig tilgjengelige.

d) Informasjonskapsler og annetinnhold som lagres lokalt

Når du bruker våre tjenestereller er inne på våre nettsider, lagres informasjonskapsler og annen data somsenere kan leses av oss.

e) Automatiskevurderinger

Gjennom analyse av dine kjøp ogatferd kan det utledes automatisk kategorisering av deg som kunde.

4.Hva brukes opplysningenetil?

Vi bruker personopplysningertil følgende formål:

a) For å levere og forbedretjenestene våre

Vi bruker personopplysningerfor å levere varene (eller tjenestene) våre til deg. For eksempel trenger vipersonopplysninger for at du skal kunne logge inn på våre sider og om relevant,for å kunne betale for varer og tjenester. Vi bruker også personopplysningerfor å sikre en best mulig brukeropplevelse for deg, blant annet ved å tilpassevisningen av innholdet til din skjerm/enhet og å sørge for raskest muliglasting av sidene.

b) For å tilpasse tjenestene,gi deg anbefalinger og relevant markedsføring

Vi ønsker å gi deg anbefalinger, produktinformasjon og tjenestetilpasninger somer mest mulig relevant for deg. Dette vil både bli gitt på bakgrunn av din egenatferd, f.eks. på bakgrunn av hvilke sider du har besøkt, annonser du harklikket på, eller artikler du har lest, og på bakgrunn av atferden til andrebrukere med liknende bruksmønster som deg.

c) For å forbedre digitalkommunikasjon og annonsering

Vi bruker dine personopplysninger for å forbedre vår annonsering. Ved åopprette en profil hos oss godtar du målrettet annonsering gjennomprogrammatiske kjøp og målrettet annonsering gjennom sosiale medier der dinpersondata vil benyttes i kjøp av slik annonsering.

d) For å utarbeide statistikkog forstå markedstrender

Vi utarbeider statistikk ogkartlegger markedstrender. Dette gjør vi for å kunne forbedre og videreutvikleprodukttilbudene og tjenestene våre. Så langt det er praktisk mulig forsøker viå gjøre dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen erknyttet spesifikt til deg.

e) For å forhindre misbruk avtjenestene våre

Vi bruker personopplysningerfor å forhindre misbruk av tjenestene våre. Misbruk kan være forsøk på å loggepå andres kontoer, forsøk på svindel, “spamming”, hets, sjikane og andrehandlinger som er forbudt etter norsk lov.

5.Deling av opplysninger

Vi deler i noen tilfeller personopplysninger med andre selskaper som utfører tjenester på våre vegne. Dette er først og fremst for å gi deg en tryggere og bedre handleopplevelse. Her er de viktigste eksemplene:

a) Når andre utfører tjenester på våre vegne

For eksempel web- ogmarkedsføringsbyråer til å drifte nettbutikken og vise deg målrettetmarkedsføring samt lage kampanjer. Disse har ikke lov til å bruke dissepersonopplysningene til noe annet enn å utføre tjenester for oss. Dersom du hargitt oss samtykke til deling av opplysninger, så kan opplysningene bli delt medfølgende tredjeparter:

Google Analytics og Google Adwords

For eksempel web- ogmarkedsføringsbyråer til å drifte nettbutikken og vise deg målrettetmarkedsføring samt lage kampanjer. Disse har ikke lov til å bruke dissepersonopplysningene til noe annet enn å utføre tjenester for oss. Dersom du hargitt oss samtykke til deling av opplysninger, så kan opplysningene bli delt medfølgende tredjeparter:

Facebook Messenger (chat)

Opplysninger om bruksmønster på nettsiden (blant annet hvilke sider som er besøkt og når) deles med Google som knyttes til deg som bruker på en delvis anonymisert måte. Vi vil ikke kunne knytte dette til deg personlig, men vi kan bruke informasjonen til å se generell bruksmønster på nettsiden vår, og for å kunne sende deg skreddersydd reklame i Google sitt nettverk i form av bilde- og tekstannonser på tredjeparts nettsider.

Kontaktskjemaer

Dersom du benytter deg av en av våre kontaktskjemaer, vil skjemaet bli sendt som E-post til oss, og bli lagret på vår E-postserver. En kopi av E-posten kan også bli lagret i en database i tillegg, for å sikre at vi har mottatt din melding dersom E-posten ikke skulle komme frem. Denne databasen slettes med jevne mellomrom.

b) Ved mistanke om lovbrudd

Vil informasjon kunne utleveres til offentlige myndigheter etter begjæring. Vi vil også kunne utlevere informasjon ved mistanke om svindel, eller informasjon som er nødvendig for å avklare konkrete tvister.

6.Sletting av personopplysninger

Vi er lovpålagt til å holde på visse personopplysninger. Eksempler på dette er:

Du har krav på at alle våre opplysninger om deg skal kunne slettes på oppfordring, dersom vi ikke er lovpålagt om å lagre disse. Du kan henvende deg angående dette å oppheve ditt kundeforhold, ved å sende oss en E-post på post@vivde.no.

7.Sikring av personopplysninger

Vi bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending.

8.Endringer ipersonvernerklæringen

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen. Ved større endringer vil vi informere om dette.

9.Rett til å klage

Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, som i Norge er Datatilsynet.

10.Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om vår personvernerklæring, spørsmål om bruk av personopplysninger, om du ønsker å få utlevert data vi har registrert på deg, korrigering av registrert data, tilbaketrekking av samtykke eller sletting, ta gjerne kontakt med oss på .