Troms og Finnmark Fylkeskommune

PowerPoint design av strategi for næringsutvikling i Troms 2023-2028

PowerPoint design av strategi for næringsutvikling i Troms 2023-2028

Troms og Finnmark Fylkeskommune hadde behov for å forenkle sin PDF med næringsutviklingsstrategi for 2023-2028. Vi tok på oss oppgaven med å transformere dette viktige dokumentet til en kortfattet, informativ og engasjerende presentasjon på omtrent 10 slides. Designet ble tilpasset fylkeskommunens visuelle profilmanual og vi brukte overgangsanimasjoner for å holde oppmerksomheten fokusert på det mest vesentlige. Resultatet ble en mer tilgjengelig og engasjerende presentasjon som kan benyttes på ulike møter og arrangementer.

Jobb
med oss

Klar til å endelig få det gjort?
Samme her.

Du er i godt selskap