Visuell identitet – Hva er det og hvorfor er det viktig?

Visuell identitet er et sett med visuelle elementer som er knyttet til en bedrift eller en organisasjon.

Hva er visuell identitet?  

Visuell identitet er et sett med visuelle elementer som er knyttet til en bedrift eller en organisasjon, og som brukes til å gi en visuell representasjon av dens identitet.

Dette kan inkludere elementer som logo, farger, typografi, bilder og designelementer, som alle er valgt med omtanke for å fremstille bedriften på en konsistent og unik måte.

Hvordan skaper du en visuell profil?  

For å skape en sterk og visuell identitet, bør man først identifisere bedriftens verdier og holdninger, samt dens målgruppe og konkurranse.

Deretter kan man bruke denne informasjonen til å velge de visuelle elementene som skal inngå i identiteten, slik som farger, typografi, bilder og designelementer.  

Det er viktig at disse elementene er velvalgte og velkjente, slik at de kan bidra til å skape en klar og gjenkjennelig visuell profil. Det er sentralt å sørge for at identiteten er konsistent over tid og på tvers av ulike plattformer, slik at den blir lettere å huske og gjenkjenne.

Visuell identitet - Et sett av designelementer  

Farger og typografi

Farger og typografi spiller en viktig rolle i en visuell identitet, da de kan bidra til å formidle et bestemt budskap og skape en følelsesmessig respons hos målgruppen.  

Farger kan for eksempel påvirke hvordan en merkevare oppfattes, og kan bidra til å skape en bestemt stemning eller følelse. Rødt kan for eksempel signalisere energi og handlekraft, mens blått kan signalisere trygghet og stabilitet.  

Typografi, eller skrifttypen som brukes i en visuell identitet, kan også påvirke hvordan merkevaren oppfattes. En formell og seriøs skrifttype kan bidra til å signalisere profesjonalitet og troverdighet, mens en mer leken og uformell skrifttype kan signalisere kreativitet og nyskapning.

Valg av farge og typografi bør derfor gjøres med omtanke, slik at de støtter opp under den ønskede meldingen og bidrar til å skape en gjenkjennelig og troverdig visuell identitet.

Logo  

En logo er et viktig element i en virksomhets visuelle identitet. Det gir et førsteinntrykk av virksomheten og kan hjelpe med å skille den fra andre virksomheter som konkurrerer i samme marked.

En veldesignet logo kan bidra til å bygge tillit, skape positive assosiasjoner og styrke merkevarer.  

Derfor kan det være viktig å bruke tid på design av logo som er unik og samtidig gjenspeiler virksomhetens verdier dens visuelle profil.

Designelementer  

Hva er det?

Designelementer er de grunnleggende byggesteinene som brukes til å lage et visuelt design. Dette kan inkludere elementer som blant annet farge, som vi nevnte tidligere, men også form, tekstur og rom. Disse elementene brukes ofte sammen for å skape et harmonisk og effektivt design som kan formidle et budskap eller idé.

Designelementer påvirker visuell identitet – hvordan?

Form refererer til den fysiske formen på et objekt eller en figur i et design. Dette kan være en firkant, en sirkel, en trekant eller noe annet. I logoer og på nettsider kan du ofte se gjentagende former som følger den visuelle identiteten til bedriften.  

Former kan også endres gjennom perspektiv, lys og skygge for å skape dybde og visuell interesse.

Tekstur refererer til den fysiske overflaten på et objekt eller en figur i et design. Dette kan være en glatt tekstur, en grov tekstur, en myk tekstur eller noe annet. Tekstur kan bidra til å skape interesse og dybde i et design, og kan også hjelpe med å understreke et budskap eller en følelse.

Rom refererer til plassen eller det visuelle rommet i et design. Dette kan være den totale plassen som brukes i et design, eller det kan være plassen rundt et objekt eller en figur. Rom kan brukes til å skape følelser som nærhet og avstand, og kan også bidra til å skape en visuell hierarki i et design.  

Disse tre elementene - form, tekstur og rom - er viktige byggesteiner i ethvert visuelt design

Bilder

Bilder kan påvirke en visuell identitet på flere måter. Bildene kan være alt fra logoer og produktbilder til mer generelle bilder som viser hvem bedriften er og hva den står for.  

For det første, bidrar bilder til å gi en visuell identitet et tydeligere uttrykk og skape sterkere assosiasjoner. Dette kan være viktig for å skille en bedrift og for å sikre at budskapet og profilen deres kommer tydeligere frem.

For det andre, påvirker bilder hvordan en visuell identitet oppfattes av mottakeren. For det tredje kan bilder påvirke hvordan en visuell identitet utvikler seg over tid. Ved å bruke forskjellige bilder i ulike sammenhenger kan en bedrift, organisasjon eller person formidle forskjellige sider ved sin identitet, og på denne måten kan bildene bidra til å utvikle og forandre identiteten over tid.

Er visuell identitet viktig? Ja, om du vil styrke posisjonen din

Hvorvidt en visuell identitet er viktig, handler om hva du eller bedriften din vil oppnå.

For bedrifter kan en visuell profil skape en klar og gjenkjennelig merkevare, som blant annet kan være med på å styrke bedriftens omdømme, posisjonen i et marked, samt bygge tillit til kunder og samarbeidspartnere.

Visuell identitet kan bidra til å formidle bedriftens verdier og holdninger på en konsistent måte, noe som kan være med på å skape et sterkt bånd mellom merkevaren og eksisterende og potensielle kunder.

The Fresh Perspective - Vi har fått ny visuell identitet

Vi får smake vår egen medisin og har fått en forsterket merkevarestrategi og nytt visuell uttrykk med ny logo, nye farger og grafiske elementer.

Visuell historiefortelling i digital markedsføring

I dagens digitale tidsalder er det viktigere enn noen gang å ha sterke bilder som fanger oppmerksomheten og resonnerer med publikummet ditt.

UX og UI - Veien til en bedre brukeropplevelse

I denne artikkelen vil vi gå nærmere inn på forskjellen mellom de to typene, og hvordan de samarbeider for å skape en bedre brukeropplevelse.

Hva er SEO og hvorfor er det viktig?

Søkemotoroptimalisering, også kjent som SEO, er en langsiktig prosess og en strategisk markedsføringsaktivitet.
Se alle

Jobb
med oss

Klar til å endelig få det gjort?
Samme her!

Du er i godt selskap

Vi jobber sammen med ambisiøse merker. la oss ta en prat!
Meld deg på
Ved å melde deg på godtar du vår personvern og gir samtykke til å motta oppdateringer og tilbud fra oss.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Utviklet med kjærlighet
Vivde © 2024