Slik lager du en vellykket markedsstrategi

Markedsstrategi er spesielt viktig for å få mest ut av bedriftens budsjett, hvor for eksempel forretningsmålet til bedriften er høyere ROI (return on investment) eller økt omsetning.

Hva er en markedsstrategi?

En markedsføringsstrategi er en systematisk plan for å oppnå forretningsmålene ved å kommunisere med og selge produkter eller tjenester til målgruppen din. Dette innebærer å analysere potensielle kunder og dermed identifisere bedriftens personas, undersøke konkurrentene, utvikle et unikt salgsargument og velge de beste kanalene for å nå målgruppen.

For å utarbeide en effektiv markedsføringsstrategi, er det viktig å forstå kundene, konkurrentene og markedet. Dette kan gjøres ved å gjennomføre markedsundersøkelser, analysere kundedata og undersøke trender i bransjen. Markedsstrategi er spesielt viktig for å få mest ut av bedriftens budsjett, hvor for eksempel forretningsmålet til bedriften er høyere ROI (return on investment) eller økt omsetning.  

Her vil du få en innføring i hva en god markedsstrategi burde inneholde.

Digital vs Tradisjonell Markedsførings strategi - Hva er forskjellen?

En digital markedsføringsstrategi fokuserer på å bruke digitale kanaler, som internett og sosiale medier for å nå målgruppen og fremme et produkt eller en tjeneste. Det kan inkludere aktiviteter som søkemotoroptimalisering, e-postmarkedsføring, annonsering på sosiale medier og innholdsmarkedsføring.

En tradisjonell markedsføringsstrategi fokuserer derimot på å bruke tradisjonelle kanaler som TV, radio, aviser og plakater for å nå målgruppen. Det kan inkludere aktiviteter som annonsering i aviser og magasiner, radioreklame og TV-reklame.

I dette innlegget vil vi ta for oss digital markedsføringsstrategi.

Illustrasjon Digital versus Tradisjonell markedsføring

De 7 viktigste trinnene

1. Markedsføringsmiks

Markedsføringsmiksen er et sentralt rammeverk i en markedsstrategi, da den representerer de viktigste elementene som må vurderes og justeres for å sikre en god posisjon i markedet. Denne miksen er også kjent som markedsføringens fire P'er: Product (Produkt), Price (Pris), Place (Plassering) og Promotion (Kampanje).

Product refererer til det fysiske produktet eller tjenesten som tilbys til kundene, og hvordan det kan tilfredsstille deres behov.

Price er knyttet til hvordan produktet eller tjenesten er prissatt, og hvordan dette påvirker kundenes beslutning om å kjøpe det.

Place refererer til hvor produktet eller tjenesten er tilgjengelig for kundene, for eksempel i butikker eller på nett.

Promotion omhandler hvordan produktet eller tjenesten er markedsført, for eksempel gjennom reklame eller salgsfremmende aktiviteter.

De fire P'ene utgjør en ramme for bedrifter når de skal ta stilling til hva som er viktig å gjøre for å nå sine mål for salg, lønnsomhet og markedsandel. I tillegg er det et godt verktøy for å vurdere konkurrenter og tilpasse seg endringer i markedet og kundebehov.

De fire P'ene

2. Identifiser mål

Det er viktig at markedsføringen har klare målsettinger, fordi de gir retning og fokus for selskapets markedsføring og salgsaktiviteter. Dette bidrar til å sikre effektiv bruk av ressurser, samt at selskapet oppnår sine ønskede resultater. I tillegg kan klare målsettinger bidra til å skape en felles forståelse og enighet mellom ledelse, ansatte og andre interessenter om hva som er viktig for bedriften.

Målsettingene kan for eksempel være knyttet til økt salg, inntjening, markedsandel eller kundetilfredshet.

Videre må disse målene knyttes opp mot forretningsmålene for å sikre at markedsføringen er i tråd med bedriftens overordnede strategi, samt at bedriften når de langsiktige målene. Det gir også muligheter for å måle suksessen av markedsføringen ved å spore om de fastsatte målene er nådd, samt eventuelle justeringer og forbedringer.

Forretningsmål gir et bredere perspektiv på hva bedriften ønsker å oppnå, mens markedsføringsmålene gir en spesifikk tilnærming til hvordan dette skal oppnås gjennom markedsføring.

Målsetting

3. Markedsførings-budsjett

Et budsjett i en markedsføringsstrategi er viktig fordi det gir bedriften en klar oversikt over hva de har råd til å bruke på markedsføring og hvordan pengene skal fordeles mellom ulike aktiviteter.

Det hjelper også bedriften med å sette realistiske mål og å måle suksessen til markedsføringen, samt bidra til å begrense overforbruk og øke effektiviteten.

Dersom for eksempel bedriften skal ha en kampanje til sommeren, vil en oversikt over dens kostnader være ekstremt effektivt for å kunne vite hva bedriften har råd til å kjøpe. Dette kan blant annet være annonser på Sosiale Medier og bannere laget av en ekstern grafisk designer.

Markedsføringsbudsjett

4. Markeds- og konkurrentanalyse

Det er essensielt å utføre en markeds- og konkurrentanalyse for å få et overblikk over markedet man befinner seg i, samt hva som fungerer og ikke fungerer for konkurrentene. Dette kan for eksempel bidra til informative beslutninger knyttet til produktutvikling, prissetting, markedsføring og distribusjon.  

I tillegg kan konkurrentanalyse være nyttig for å identifisere muligheter som for eksempel å skille seg ut i markedet eller utnytte svakheter hos konkurrentene.

Det finnes ulike metoder som kan være nyttig når man skal kartlegge bedriftens posisjon i markedet. Under presenterer vi tre metoder.

SWOT-analyse

  • Denne metoden brukes til å vurdere virksomhetens styrker, svakheter, muligheter og trusler.

PESTEL-analyse

  • Denne metoden er hovedsakelig knyttet til å analysere eksterne faktorer som påvirker en virksomhet, som for eksempel politiske, økonomiske, sosiale, teknologiske, miljømessige og lovgivningsmessige faktorer.

Konkurrentanalyse

  • En metode som brukes til å analysere konkurrentene direkte, ved å sammenligne produkter/tjenester, priser, plassering og markedsføring.
Markedsanalyse

5. Segmentering

Uansett hvilken strategi du skal benytte deg av er det essensielt med en ønsket målgruppe. En målgruppe er et kjennetegn på en gruppe eller kategori av personer som bedriften ønsker å nå ut til.  

Effektive markedsføringsstrategier blir ofte utarbeidet ved hjelp av detaljert informasjon om målgruppen, og dermed skape bedriftens ideale personas.

Dette vil gjøre markedsføringen enklere, fordi du kan treffe bedriftens “personas” med relevant og personalisert kommunikasjon.

Illustrasjon personas

6. Valg av mediekanaler

For å finne riktig mediekanal for markedsstrategien din, må du først undersøke målgruppen din og hvor de vanligvis konsumerer media.

Tall hentet fra Ipsos sin SoMe Tracker (Q3 2022) en god kilde for å se statistikk om bruk av sosiale medier blant befolkningen. Diagrammet nedenfor illustrerer daglig bruk av ulike sosiale medier fordelt på aldersgrupper.

Daglig Bruk Sosiale Medier Fordelt På Aldersgrupper

Når du vet hvem målgruppen er og hvilke personas som er idealkunder for bedriften, kan du enklere personalisere kommunikasjonen og markedsføre relevant innhold på de utvalgte kanalene.

Eksempler på mediekanaler inkluderer:

  • Sosiale medier som Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok, YouTube eller LinkedIn.
  • Søkemotorer som Google og Bing
  • Nettsteder for nyheter og underholdning
  • Podcasts og videopodcasts

Eksempel: En bedrift som selger sportsutstyr kan finne at deres målgruppe ofte bruker Instagram og YouTube, og derfor velge å markedsføre produktene sine gjennom influencer-samarbeid og produktanmeldelser på disse plattformene.

Illustrasjonene nedenfor viser daglig bruk av sosiale medier blant befolkningen, samt andelen menn og kvinner med profil på mediekanalene.

Daglig bruk Sosiale Medier blant befolkningen
Andel kvinner og menn med profil

7. Markedsplan

Aktivitetsplan

En aktivitetsplan for en markedsstrategi skal inneholde en oversikt over de ulike aktivitetene som skal gjennomføres for å nå målene som er satt for markedsføringen.

Aktivitetsplanen bør være tidsbestemt og detaljert, samt gi en oversikt over hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det og når det skal gjøres. Det er viktig å følge opp aktivitetsplanen for å sørge for at bedriftens markedsføringsmål oppnås.

Illustrasjon aktivitetsplan
Eksempel aktivitetsplan

Publiseringsplan

En publiseringsplan er en plan som beskriver hva, hvordan og når man skal publisere innhold på ulike plattformer. Dette kan være innhold på nettsider, sosiale medier, bloggen eller andre kanaler.

Formålet er å sikre at man publiserer relevant innhold, at du publiserer kontinuerlig og til bestemte perioder.

Eksempler på digitale markedsførings strategier

Søkemotor-optimalisering (SEO)  

Optimalisering av nettstedets innhold for å forbedre synligheten og rangeringen i søkemotorens resultatsider.

Søkemotoroptimalisering er en effektiv markedsstrategi fordi det hjelper nettstedene dine å rangere høyere i søkeresultatene til søkemotorer som Google, Bing og Yahoo.  

Jo høyere nettstedet ditt rangerer, jo større er sjansene for at brukere vil besøke det. Dette kan føre til økt trafikk, flere konverteringer og økt salg.  

SEO er en langsiktig strategi som kan gi resultater over tid. Sammenlignet med betalt reklame, er søkemotoroptimalisering mindre kostbart og det krever ikke kontinuerlig investering.  

Sosiale medier markedsføring  

Sosiale medier som digital markedsstrategi gir bedrifter muligheten til å nå et stort og målrettet publikum. Samtidig kan bedrifter engasjere seg med brukere og bygge langsiktige relasjoner med potensielle kunder.  

Sosiale medier er en effektiv kanal for å drive mer trafikk til for eksempel nettsiden din, hvor du kan oppnå mersalg eller generere leads.  

I tillegg gir sosiale medier bedrifter muligheten til å måle og analysere verdifull data, noe som gjør det enklere å optimalisere for fremtidige og nødvendige tiltak. optimalisere, noe som gir verdifulle data for å forbedre markedsføringen.

For eksempel er Meta’s Business Suite et verktøy hvor du kan analysere data fra Facebook og Instagram samtidig.

E-post markedsføring  

E-postmarkedsføring er en av de mest direkte måtene å kommunisere med målgruppen på. Det er raskt, effektivt, personlig og gir deg muligheten til å generere bred rekkevidde, respons og potensielle leads.

Samtidig er resultatene av e-postmarkedsføring også svært målbare. Du kan enkelt måle hvem som har mottatt e-posten, hvem som åpner den og hvem som klikker på de vedlagte lenkene.

Du kan enkelt automatisere tiltaket gjennom forskjellige CRM (Customer Relationship Management). Det forutsette imidlertid at du benytter segmenetering og personalisering, slik at du kan tilpasse skreddersydd innhold til hver enkelt forbruker.

Innholds markedsføring

Innholdsmarkedsføring er en annen type digital markedsstrategi. Den gir deg muligheten til å bygge langsiktige kunderelasjoner og mer personlige forhold til målgruppen din ved å produsere nyttig, relevant og gratis informasjon.  

Dette vil bidra til økt troverdighet og lojalitet til bedriften og merkevaren din. Samtidig øker sjansene for at målgruppen din vil konvertere til kunde.  

I tillegg kan innholdsmarkedsføring hjelpe deg med å øke synligheten din i søkemotorer, noe som gir deg større eksponering for potensielle kunder.  

Influencer markedsføring

Influencer markedsføring har vist seg å være en svært effektiv strategi for mange merkevarer. Men det forutsetter at samarbeidet mellom bedriften og personen, samt produktet og/eller tjenesten som skal markedsføres samsvarer med hva influencer driver med.  

Et godt eksempel på dårlig influencer maredsføring hadde vært om en merkevare som Nike hadde benyttet seg av en influencer som ikke holdt på med fysisk aktivitet eller snakket om trening og helse.

The Fresh Perspective - Vi har fått ny visuell identitet

Vi får smake vår egen medisin og har fått en forsterket merkevarestrategi og nytt visuell uttrykk med ny logo, nye farger og grafiske elementer.

Visuell historiefortelling i digital markedsføring

I dagens digitale tidsalder er det viktigere enn noen gang å ha sterke bilder som fanger oppmerksomheten og resonnerer med publikummet ditt.

UX og UI - Veien til en bedre brukeropplevelse

I denne artikkelen vil vi gå nærmere inn på forskjellen mellom de to typene, og hvordan de samarbeider for å skape en bedre brukeropplevelse.

Hva er SEO og hvorfor er det viktig?

Søkemotoroptimalisering, også kjent som SEO, er en langsiktig prosess og en strategisk markedsføringsaktivitet.
Se alle

Jobb
med oss

Klar til å endelig få det gjort?
Samme her!

Du er i godt selskap

Vi jobber sammen med ambisiøse merker. la oss ta en prat!
Meld deg på
Ved å melde deg på godtar du vår personvern og gir samtykke til å motta oppdateringer og tilbud fra oss.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Utviklet med kjærlighet
Vivde © 2024